Ovládací pult jevištní techniky

Softwarové vybavení Drive Kontrol

Realizace

Ostatní ovládací pulty

Vývoj SW na zakázku

 • kompletní repase řídících systémů strojních zařízení
 • vývoj software pro strojní průmysl

V této oblasti zajišťujeme jak návrh a konstrukci řídících mechanizmů, tak výrobu rozvaděčů a dalších prvků. Rozsáhlé znalosti pracovníků firmy v oblasti hardwaru i softwaru, jsou využívány především při výrobě ovládacích pultů jevištní techniky, dále pak při vývoji software pro strojní průmysl a v neposlední řadě také při návrzích kompletních repase řídících systémů strojních zařízení.

Ovládací pult jevištní techniky

ovladaci-pult

Ovládací pult jevištní techniky je navrhován a konstruován podle přání a požadavků zákazníka.
Důraz je kladen především na přehlednost jednotlivých řídících operací.


Obecně je pult rozdělen na následující komponenty:


Dotyková obrazovka

 • je hlavním ovládacím prvkem, většinou umístěna uprostřed pultu. Slouží pro ovládání celé aplikace prostřednictvím její vnitřní implementované klávesnice (technologie "touchscreen"), případně ve spojení s běžnou klávesnicí . Pro lepší komfort obsluhy lze dotykovou obrazovku vsadit do výklopného panelu.

Stavové monitory

 • jsou běžně umístěny po stranách pultu. Tyto LCD monitory jsou určeny pro zobrazení stavu jednotlivých ovládaných zařízení (nájezdové vozy, stoly, bodové a prospektové tahy, točna,...)

Ovládací páky

 • jsou umístěny po stranách dotykové obrazovky. Umožňují pohyb zařízení do čtyř směrů (nahoru, dolu, vpravo, vlevo) a logika směru pohybu je nastavena podle umístění pultu vzhledem k jevišti. Navíc je každá ovládací páka vybavena bezpečnostním tlačítkem, které umožňuje okamžité zastavení příslušného zařízení

Další ovládací prvky

 • jedná se především o prvky pro zapínání a vypínání panelu, pomocného osvětlení, měničů horní a dolní sféry, bezpečnostní prvky (tlačítko Total Stop) a další.

Toto základní vybavení je možné rozšířit o další přístroje jako jsou komunikační boxy nebo obrazovky připojené na kamerový okruh (pohled na jeviště).
Celý pult je standardně vyroben v kombinaci kov - dřevo.

Softwarové vybavení Drive Kontrol

drive-control

Rozsah samotného řídícího programu je ovlivněn především počtem a vzájemným rozložením jednotlivých ovládacích prvků. Do produktu lze zapracovat řízení prospektových a bodových tahů, stolů, vozů, opony, točny, propadel, bočních výkrytů apod.

Při ovládání i samotné vizualizaci probíhajících procesů je zobrazován a řízen nejen stav jednotlivých zařízení, ale i jejich vzájemná poloha v případě, že se jejich prostory pohybu překrývají. V takovém případě není obsluze dovoleno provést neoprávněné operace, které by vedly k zničení některého zařízení.

Pro jednotlivá představení je pak možné nastavit profil v ovládacím panelu. Všechna nastavení ovládaných zařízení se pak budou vztahovat k tomuto představení. Představení je složeno z jednotlivých posloupností - skriptů. Každý skript v sobě obsahuje informaci o všech ovládaných zařízeních, jejich názvech, maximálních a minimálních polohách, maximálních rychlostech posuvu a o tom, jak jsou např. tahy sdruženy do skupin. Ovládání při samotném představení je tak velmi přehledné a bezpečné.

Realizace

Při realizaci zakázky firma zajišťuje:


 • rozbor současného stavu koncových zařízení
 • návrh efektivního řídícího systému - provedení pultu, propojení zařízení pomocí sítě, návrh bezpečnostních opatření, výrobu rozvaděčů, implementace dalších zařízení dle přání zákazníka
 • výroba a montáž systému
 • oživení systému
 • zaškolení obsluhy
 • servis

Ostatní ovládací pulty

ostatni-ovladaci-panely

Měřící, regulační a vizualizační prostředky použité u ovládacího pultu jevištní techniky lze aplikovat na další odvětví průmyslu. Pro návrh a realizaci používáme nejmodernější známé technologie a zařízení, klademe důraz na bezpečnost a funkčnost řízených procesů, provádíme připojení pultů do vyšších počítačových sítí.

V lukrativních oborech se ubíráme cestou vlastního vývoje ve spolupráci s odborníky dané oblasti.

© 2009 kangaroo.cz